polski   English  

Information

Your Tags

No tags found

Privacy Policy

Serwisu rcin.org.pl
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (dalej RCIN) zwanego dalej Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawa unijnego i krajowego w tym z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu realizacji funkcjonalności Serwisu.
 8. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie tych danych mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowanie w postaci takich statystyk nie zawiera żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis RCIN. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.